կենցաղակից

կենցաղակից

Dasnabedian 1995: 445

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 20,28
(JW from remarks p.57 - 69: comme compagnon de vie)

freq: 1; p. 63 կենցաղակից, Աւետիքեան 1827: p.80,XX,22: σύμβιοσ. քեւ զարեգակն արդարութեան կենցաղակից մեր կցորդ ստացցաք, grâce à toi, le soleil de la justice, nous l'avons reçu comme compagnon de vie. Cf. le վերափոխումն et le commentaire sur les Psaumes de Nersés Lambronac'i.


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԿԵՆՑԱՂԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 1089 Chronological Sequence: 10c, 12c ա. σύμβιος una vivens, contubernalis. Կենաց կցորդ ʼի կենցաղումս. կենակից. ընտանի. *Քեւ զարեգակն արդարութեան կենցաղակից մեր կցորդ ստացաք. Նար. կուս.: *Կենցաղակիցք սորա համարձակեցաք լինել, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՈՒԳԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0746 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. συζυγής, γεῖς conjux, junx Ի բառէս Զոյգք. Լծակից ըստ մարմնոյ. կողակից. ամուսին. ընկերը, այսինքն կնիկը կամ էրիկը. ... *Պարզամիտ բնութիւն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՒՍԱԿԵՐՊ — (ի, ից.) NBH 1 0897 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 14c ա. Ունօղ զկերպարանսզնմանութիւն լուսոյ եւ լուսեղինաց. լուսատեսիլ. *Լուսակերպ երեւեալ իբրեւ հրեշտակ աստուծոյ նմանեալ. Եւագր. ՟Ի՟Ե: գ. ԼՈՒՍԱԿԵՐՊՔ. գ. Լուսեղէնք. հրեշտակք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 1083 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c, 15c ա. συζώων, συμβιόων , բայիւ συζάω, συμβιόω una vivens, conviva կամ σύνοικος, συνών cohabitans, contubernalis πλησίον… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԵՆՑԱՂԱԿՑՈՐԴ — ( ) NBH 1 1089 Chronological Sequence: 10c Նոյն ըստ վ. (=ԿԵՆՑԱՂԱԿԻՑ) *Մարմնացելոյն կենցաղակցորդք, աարողին բանից խօսակիցք. Նար. առաք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄԱՔՐԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0232 Chronological Sequence: Unknown date, 10c Տ. ՄԱՔՐԱՊԷՍ. *Մաքրաբար՝ քան թէ զինապէս: Մօրն յիսուսի կենցաղակից գոլով մաքրաբար. Նար. ՟Հ՟Ե. եւ Նար. առաք.: *Մատիցո՛ւք ամենեքեան մաքրաբար սրբութեամբ ընդունել զտէրն մեր. Ոսկ. նոր կիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.